Wednesday, September 22, 2010

My DIY Wood Fence



Sebelum - Pagar asal bahagian belakang rumah pada tahun 2002





Selepas - Pagar baru daripada kayu terpakai pada bulan Ogos 2010




Bahagian luar



















Bahagian dalam pagar kayu































Stor Mini peralatan perkebunan